معرفی سم‍‍پوزیم ها

راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

اخبار

سخنرانی پروفسور محمدرضا مباشری در افتتاحیه همایش

سخنرانی پروفسور محمدرضا مباشری، رئیس شورای عالی ساستک و ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

معرفی دبیر کل همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

برگزاری همایش سرزمین پایدار، تازه های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات به صورت ویدئو کنفرانسی

همایش سرزمین پایدار، تازه های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

مقالات برگزیده سمپوزیوم یازدهم در پایگاه ISC ثبت خواهند شد.

ادامه مطلب

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

مقالات منتخب همایش در پایگاه ISC ثبت می شوند.

ادامه مطلب

ویدیئو کنفرانس

امکان حضور و ارائه مقاله در همایش به صورت ویدیئو کنفراسی

ادامه مطلب

ویدیئو کنفرانس

امکان حضور و ارائه مقاله در همایش به صورت ویدیئو کنفرانسی

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی معماری و شهرسازی از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی عمران از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی برق از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب