معرفی سم‍‍پوزیم ها

راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

اخبار

This conference has been approved

This conference has been approved by the Ministry of Science, Research and Technology

ادامه مطلب

مقالات همایش

مشاهده و دانلود مقالات پذیرفته شده و ارائه شده در همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

ادامه مطلب

برگزاری همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی برگزار شد

ادامه مطلب

برگزاری همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب

گالری عکس

مشاهده عکس های همایش های برگزار شده خاوران

ادامه مطلب

گالری عکس

مشاهده عکس های همایش های برگزار شده خاوران

ادامه مطلب

گالری عکس

مشاهده عکس های همایش های برگزار شده خاوران

ادامه مطلب

گالری عکس

مشاهده عکس های همایش های برگزار شده خاوران

ادامه مطلب

برگزاری همایش

همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار شد

ادامه مطلب