همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی – اسلامی در معماری و شهرسازی

 • زمان هاي همايش
 • مهلت ارسال متن كامل مقاله: 93/8/20
 • اعلام نتايج داوري مقالات: حداكثر يك هفته پس از ارسال مقاله
 • آخرين مهلت ثبت نام: 93/8/22
 • تاريخ برگزاري همايش 93/8/29
 • نکات مهم:
 • 1. نتیجه داوری و پذیرش اولیه مقالات، یک هفته پس از دریافت مقاله اعلام می‌گردد

  2. نامه رسمي سمپوزيوم مبني بر پذيرش قطعي مقالات يك هفته پس از تكميل ثبت نام ارايه مي گردد.

  3. گواهی ارائه مقاله منوط به شرکت حضوری در همایش می‌باشد در غیر اینصورت فقط گواهی پذیرش به نویسندگان تعلق می‌گیرد.

  4. تنها مقالاتی مورد داوری قرار می‌گیرند که مطابق با فرمت تعیین شده تنظیم و ارسال گردند.