همایش ملی مهندسي عمران و توسعه پايدار با محوريت استفاده از روشهاي نوين در مهندسي عمران

 • محورهاي همايش
 • آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه ها
 • آموزش مهندسی عمران
 • روش های عددی در مهندسی عمران
 • سازه های بتنی و فلزی
 • فن آوری های نوین در مهندسی عمران
 • مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • مهندسی ارزش و اخلاق در مهندسی عمران
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی زلزله و مکانیک جامدات
 • مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی محیط زیست
 • مهندسی و مدیریت آب
 • مواد و مصالح و تکنولوژی بتن
 • کاربردهای سنجش ازدور
 • کاربردهای GIS
 • مهندسی نقشه برداری
 •