برگزاری همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی زیر مجموعه ساستک دوازدهم در تاریخ 9آذر1396 به صورت ویدئو کنفرانسی در موسسه آموزش عالی خاوران برگزار شد.

 

جهت مشاهده سخنرانی افتتاحیه همایش کلیک کنید.

 

جهت مشاهده مقالات برتر کلیک کنید.