برگزاری همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی در 7دیماه 1396 به صورت ویدئو کنفرانسی در موسسه آموزش عالی خاوران برگزار گردید.

جهت مشاهده ارائه مقالات به صورت ویدئو کنفرانسی و اطلاع از همایش های گذشته و آتی به سایت تاریخ نگار موسسه آموس عالی خاوران به آدرس Events.khi.ac.ir

مراجعه فرمایید.