مدرس کارگاه آموزشی: دکتر یاسر زارعی ( دانشپذیر دوره دکتری دانشگاه منچستر)

مدرس کارگاه آموزشی معماری و شهرسازی دکتر یاسر زارعی ( دانشپذیر دوره دکتری دانشگاه منچستر) می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس

مراجعه فرمایید.

ثبت نام از طریق عضویت در سایت همایش

آخرین مهلت ثبت نام:1393/08/28