مقالت برگزیده سمپوزیوم سیزدهم

 لیست مقالات دارای شرایط لازم جهت چاپ در ژورنال های حامی سمپوزیوم سیزدهم توسط هیات محترم داوران اعلام و به شرح زیر می باشد: